Startpagina
Motivatie
V.A. de Pols B.V.
Netwerk
Stijl
Loopbaan
CV-Competence statement
Beschikbaarheid-Contact
Algemeen Management
Financieel Management
Marketing Management
Project Management
Wensenlijstje
Luigi Fraaij
Wellness International Network - WIN
Appartementen Duitsland te koop
Seller-Keller
 

Wellness International Network - WIN

Ik voer sinds mei 2006 een rechtszaak tegen Wellness International Network, afgekort WIN, meer in het bijzonder tegen haar BV in Nederland, WIN Worldwide BV

Dit naar aanleiding van het feit dat mijn vrouw en ik in 2003 in WIN zijn "ingestapt". Wij zochten een business waarin we meer samen konden doen. We hadden samen wel iets met gezondheid en gezondheidsproducten en de propositie van WIN leek veelbelovend.

Leek(!) veelbelovend, want.....het draaide uiteindelijk uit op een teleurstelling waarvan ik u hier de details zal besparen.

Na onze eerste ervaringen begon ik mij te verdiepen in het juridische kader van WIN, MLM en piramidespelen. Ik stuitte daarbij op artikel 1a van de Wet op de Kansspelen:

1. Onder een gelegenheid als bedoeld in artikel 1, onder a, wordt tevens begrepen het piramidespel
2. Onder het piramidespel wordt verstaan een gelegenheid waarbij deelnemers een goed afgeven of een verplichting aangaan teneinde daaruit een voordeel te verwervan dat geheel of ten dele afhankelijk is van de afgifte van een goed of het aangaan van een verplichting door latere deelnemers.

Ik ben van mening dat de dagelijkse praktijk van WIN overeenkomt met de beschrijving van het piramidespel in dit wetsartikel. Dit is dan ook de inzet van het rechtsgeding. WIN stelt natuurlijk dat zij een (legale) MLM organisatie is.

Een van de problemen is dat de Nederlandse wetgeving, met name de wetsgeschiedenis, die tot het nieuwe wetsartikel heeft geleid, niet eenduidig is m.b.t. het onderscheid tussen een piramidespel (bij wet verboden) en een MLM - organisatie (bij wet toegestaan)

Er is nu een 2e tussenvonnis gewezen en de rechtbank heeft mij opgedragen mijn stelling, dat met de directe verkoop van producten aan eindgebruikers weinig tot niets te verdienen is, te bewijzen.

Daarom zoek ik contact met(voormalige) distributeurs. U kunt hiervoor het Contactformulier  gebruiken.

Mensen die er hard over nadenken distributeur te worden van WIN tegen de inleg van een aanzienlijk bedrag om daardoor een bepaalde positie te verwerven, kunnen geheel vrijblijvend contact met mij, ervaringsdeskundige, door schade en schande wijs geworden, opnemen via bovenstaande link voor een second opinion.

  interim manager Jos B. Rikhof MBA interim management
vulling
"Find a problem, solve the problem."

(Ralph Oats)